Cách học của con

Chào mừng Ba Mẹ cùng tìm hiểu về cách con trẻ học hỏi. Có bao giờ ba mẹ có để ý là con của mình có khuynh hướng là Người học qua  Thị giác, Thính giác hay trực tiếp thực hành/  Tìm hiểu xem con bạn thích học bằng cách […]