Màu sắc của con

Hãy cho con màu sắc riêng của mình Trong nhiều cách thể hiện, con của bạn trông có nét hao hao như bạn. Sự thât thì, có 50% từ bạn . Có thể  bé sẽ có thiên hướng yêu âm nhạc giống như bạn , cách phát ẩm, khả năng […]