iParenting was created to help parents with children from birth to primary and secondary school.

We wish to tighten the emotional bond between parents and children in order to educate happy, confident and rich souls.
The program aims to provide parents and care givers with early education methods that can be applied at home and extracurricular programs from experts and reputable organizations.

PARENTING IS THE HARDEST CAREER NOWADAYS

“More and more concerns are coming from parenting (reflected by the statistics in the report, such as: pressure, lack of confidence, financial need). Due to social and technological trends, many parents from different cultures and socioeconomic classes feel pressure to try to do everything in their power to raise children.”

iParenting to become a companion with parents on this career path

Raising kids is hard work, but it’s also fun and great happiness. Therefore, if  iParenting program is considered as a small handbook that contributes a small part to accompanying parents, it is really happy for u

iParenting được hình thành nhằm trợ giúp các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi từ sơ sinh đến khi vào học tiểu học, trung học

Chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn sợi dây tình cảm giữa cha mẹ với con cái để giáo dục nên những con người hạnh phúc, tự tin và có tâm hồn phong phú.
Chương trình mong muốn cung cấp đến các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ những phương pháp giáo dục sớm có thể áp dụng tại nhà và các chương trình ngoại khóa từ chuyên gia và các tổ chức uy tín.
Giáo sư Ming Cui – Khoa Gia đình và Trẻ em trường Đại học bang Florida (Hoa Kỳ) nhận xét
“Ngày càng có nhiều nỗi lo đến từ việc nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ (được phản ánh qua các thống kê trong báo cáo, như: áp lực, thiếu tự tin, nhu cầu tài chính). Trước những tác động xã hội và xu hướng công nghệ, nhiều bậc cha mẹ từ các nền văn hóa và tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau cảm thấy áp lực phải cố gắng làm mọi thứ khi nuôi con.”

Việc nuôi dạy trẻ rất vất vả, nhưng cũng đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Vì vậy, nếu như chương trình iParenting được xem là 1 sổ tay nhỏ góp được một phần nhỏ vào việc đồng hành cùng cha mẹ thì thực sự là niềm hạnh phúc đối với chúng tôi.